આસામમાં વિદેશીઓ શોધવા માટે રૂ.1600 કરોડનું ખર્ચ ભારતમાં 27,000 કરોડનું ખર્ચ થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.