ઇકોનોમીને પાટા પર લાવવા સરકારનો સૌથી મોટો નિર્ણય, બેંકોનું વિલિનીકરણ, માત્ર 12 બેંકો રહેશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.