એસપીજી પાટીદારોમાં શિક્ષણ વધારવા અને વ્યસન મુક્તિ માટે ઝૂંબેશ કરશે, સરદાર જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી થશે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.