કચ્છના નાના રણમાં ત્રણ ઘુડખરની હત્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.