કચ્છની સ્ત્રીના સ્તનપાનની તસવીરને જાપાને એવોર્ડ આપ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.