કાયનેટીક સ્કૂટરનો રૂ.40 હજારમાં ઇલેક્ટ્રિક અવતાર થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.