કાશ્મીરની પથરીનો ભારતનો રેકોર્ડ તોડતું ગુજરાત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.