કાશ્મીર ધીરે ધીરે રાષ્ટ્રીય પ્રવાહમાં જોડાઈ રહ્યું છે અને વિકાસના માર્ગે આગળ વધી રહ્યું છે : માંડવીયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.