ખામી દૂર થતાં અમદાવાદના જોધપુરમાં ઉતરાયણ બાદ 24 કલાક પાણી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.