ખુટલ એહમદ પટેલ નથી ઇચ્છતા કે ભરૂચ લોકસભા કોંગ્રેસ જીતે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.