ખેડૂતોની આત્મહત્યામાં 35 ટકાનો વધારો, સરકારી નીતિ જવાબદાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.