28 Gujarat congress MLAs support Hardik Patel’s hunger strike

28 Gujarat congress MLAs comes in support of Patidar leader Hardik Patel’s hunger strike.

Names
1. Veerji Thummar
2. Suresh Patel
3. Lakha Bharwad
4. Lalit Vasoya
5. Lalit Kagathra
6. Kirit Patel
7. Parshottam Sabariya
8. Brijesh Merja
9. Nausaad solanki
10. Bhikhu Joshi
11. Soma Patel
12. Babu Vaja
13. Punja Vansh
14. Mahesh Patel
15. Niranjan
16. Shailesh Parmar
17. Himmatsinh Patel
18. Anil Josiyaara
19. Mohansinh Rathva
20. Amrish Der
21. P.D.Vasava
22. Chirag Kaladiya
23. Akshay Patel
24. Anand Chaudhary
25. Mukesh Patel
26. Sanjay
27. Indravijaysinh
28. Harshad Ribadiya