ખેડૂતો માટે નહીં પણ ખેત પેદાશોના નિકાસ માટે નીતિ બનશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.