ગયા વર્ષની સરખામણીએ અત્યાર સુધીમાં 25 ટકા વધુવરસાદ: મોસમનો કુલ વરસાદ 110 ટકાથી વધશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.