ગરમીથી દુધની આવક 15 ટકા ઘટી, પશુને ઠંડકમાં રાખો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.