ગાંજા-દારૂનો ભોગબનેલી સામાન્ય મહિલાઓને પ્રદિપ જાડેજા સામેથી મળવા ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.