ગાંધીજીના જન્મને 150 વર્ષ થયા, મહાત્માના 300 સ્મારકો બેહાલ, સરકારની પ્રસિદ્ધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.