ગીતા રબારીનું ગુજરાતી ગીત “રોણ શહેરમાં રે” 30 કરોડ લોકોએ જોયુ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.