ગુજરાતની ચૂંટણીની જેમ ઓસ્ટ્રેલિયામાં અદાણી સામે ચૂંટણીમાં વિરોધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.