ગુજરાતની સરકારી હોસ્પિટલોમાં 42 હજાર પથારીની સગવડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.