ગુજરાતનો ઉદ્યોગને વર્ષોથી ટેક્સટાઈલ અપગ્રેડેશન ફંડના રૂા. 2500 કરોડ મળ્યા નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.