ગુજરાતમાં તાજા જન્મેલા 36 હજાર બાળકો તુરંત મોતને ભેટે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.