ગુજરાતમાં 10 લાખ લોકોને સોરાયસીસની બિમારી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.