ગોંડલમાં ગુંડાગારી શરૂ, કોંગ્રેસના નેતા સખીયા પર ગોળીબાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.