ગ્રાન્ટેડ સાયન્સ કોલેજોમાં ખાલી બેઠકો પર મેરિટના નામે પ્રવેશ નહી અપાતો હોવાની ફરિયાદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.