ચાર લોકસભા પછી હવે અમરેલીમાં પણ કોંગ્રેસમાં પક્ષાંતર, 200ના રાજીનામાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.