ચેકપોસ્ટ હટાવીને દારુ માફિયાઓને મોકળુ મેદાન રૂપાણીએ આપ્યું – ધારાસભ્ય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.