જાહેર રોડ પર મુકાયેલુ જંકશન લોકો માટે ભયજનક છતાં અમપા દૂર કરી શકતુ નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.