જૂનાગઢમાં એરંડાના તળિયે જતા ભાવના પગલે વેપારીનો વિરોધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.