જો કોંગ્રેસ આટલી ટિકિટો આપે તો ભાજપ 50 ટકા બેઠક હારી જાય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.