જ્યાં ગુજરાતી ફિલ્મો બની તે આર કે સ્ટુડિયો ગોદરેજ કંપનીએ ખરીદી લીધો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.