ડાકોર પગદંડી ઓછી કરવા રૂ.3 કરોડનો અમપાનો ખર્ચ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.