ડૂંગળીએ પ્રજાને રડાવી હવે ખાંડ કડવી બનશે, મોદીએ જીવન જેર બનાવ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.