તટસ્થ અધ્યક્ષ પક્ષપાતી બની ગયા, અલ્પેશનો બચાવ કરવા મેદાને

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.