તમામ ધર્મના સ્થાનોને પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડમાં સામેલ કરવા વડી અદાલતનો આદેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.