તળેલા તેલની તપાસ કરવા 25 મશીનો ખરીદાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.