તીડ બલૂચિસ્તાનની તરફ ફંટાય તેવી પુરી સંભાવના

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.