દિકરીને ભણવું હતું, પિતાએ ઝેર આપી મારી નાંખી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.