દેવુ અને અનામતની હાર્દિક પટેલની વાત કેટલી વાજબી? વાંચો ચોંકી જવાય તેવો અહેવાલ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.