’દેશમાં ટુકડાની ગેંગના બે લોકો દુર્યોધન ને દુશસન – મોદી-શાહ પર યશવંત સિંહાનો પ્રહાર 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.