દેશમાં સૌથી વધું ગુજરાતમાં 7 કરોડની નકલી નોટો પકડાઈ, કોનો હાથ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.