ધારાસભ્યો પ્રત્યે અધિકારીઓ બેફામ બન્યા, સરકાર અંકુશ ગુમાવી ચૂકી છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.