ધોલેરામાં 20 કંપીનીઓ સૂર્ય ઉર્જા માટે તૈયાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.