નદીના મુખમાં માટીનો આડબંધ બનતાં ભોગાવો જીવતી થઈ ને 11 હજાર હેક્ટર ખેતીને ફાયદો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.