નવા સુચિત બ્રિજ બનાવવા શકય ન હોય તો ના પાડી દોને અમારે લોકોને શું જવાબ આપવાના?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.