નાનામોટા  પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે યોજાયેલા જીલ્લા પંચાયત આપના દ્વારે કાર્યક્રમમાં 70 ટકા પ્રશ્નોના નિકાલનો દાવો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.