ન્યાય અપાવનારાઓને અન્યાય, અદાલતોમાં ખાલી જગ્યાથી પ્રજા પરેશાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.