પક્ષો અનેક વિચારધારા એક – પક્ષાંતર કરનાર સામે 6 મહિનાની જેલની સજા નક્કી કરો, પક્ષાંતરની મોસમ શરૂ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.