પાટીદારો પર અત્યાચાર મામલે નિમાયેલા જસ્ટીસ કે એ પૂંજ કમિશનને 31 અરજીઓ મળી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.