પાલડીમાં દુકાન ભાડુઆત અને તેના પુત્રોએ વૃદ્ધ વિધવા પર હુમલો કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.